Vale das Areias Colheita Wine

Sociedade Agrícola Labrugeira (Lisbon)

Technical sheet · Vale das Areias Colheita

Type Of Wine: white wine
Appellation:Lisbon (Portugal)
Winery: Sociedade Agrícola Labrugeira
Allergens: Contains Sulfites

What are the opinions of other vintages or volumes of Vale das Areias Colheita?