Karipidis Sauvignon Blanc Wine

Karipidis Estate (Greece)

Technical sheet · Karipidis Sauvignon Blanc

Type Of Wine: white wine
Appellation:Greece ()
Winery: Karipidis Estate
Grapes: Sauvignon Blanc
Allergens: Contains Sulfites

What are the opinions of other vintages or volumes of Karipidis Sauvignon Blanc?