Maçanita Branco Wine

António Maçanita (Douro)

Technical sheet · Maçanita Branco

Type Of Wine: white wine
Appellation:Douro (Porto and Douro,Portugal)
Winery: António Maçanita
Grapes: Malvasia Fina, Viosinho, Gouveio
Allergens: Contains Sulfites

What are the opinions of other vintages or volumes of Maçanita Branco?